Aktualności

Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.: Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 r. Zwaloryzowano stawki. Możliwość (fakultatywnie) korzystania z Centralnej eRejestracji. Obowiązkowo, od dnia 1 września 2023 r. Dla pacjenta, który wykonał badanie, po 1 roku od dnia wykonania badania, zostanie automatycznie wystawione skierowanie zbieżne z pierwotną listą badań.

1 lipca 2023
Czytaj dalej
Powszechny program szczepień przeciw HPV

Od dnia 1 czerwca 2023 r. startuje powszechny program szczepień przeciw HPV. Świadczenie, jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym i obejmuje: 1) umówienie świadczeniobiorcy na szczepienie za pośrednictwem serwisu Centralnej e-Rejestracji; […]

29 maja 2023
Czytaj dalej
Model DOM w Szczecinku, w tym i nasza skromna zasługa.

REHA MEDICA w Szczecinku realizuje projekt grantowy Model Dom.   MODEL DOM to kompleksowe wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego z zachowaniem zgodności z modelem.

25 marca 2023
Czytaj dalej
NFZ informuje o fałszywych emailach

Z mejli, wysyłanych rzekomo przez Narodowy Fundusz Zdrowia, odbiorca dowiaduje się o wycieku danych podmiotów, które współpracują z NFZ. W innych przypadkach, które odnotowano, mejle informują o aktualizacji serwisu SZOI/Portal Świadczeniodawcy. Ponadto w polu nadawcy fałszywych wiadomości są adresy w domenie „@nfz.gov.pl” lub adresy zawierające słowo „nfz”: „informatycy[@]nfz.gov.pl” „dzial-bezpieczenstwa[@]nfz.gov.pl” „szoi@nfz-centrala.pl”. W wiadomościach, które podszywają się pod NFZ, […]

25 marca 2023
Czytaj dalej
Przedłużenie szczepień przeciwko grypie

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2022 r. NFZ będzie finansował podanie szczepionki przeciwko grypie w sezonie 2022/2023 do końca marca 2023 roku.

2 stycznia 2023
Czytaj dalej
Od 1 stycznia 2023 r. eSkierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje eSkierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej. Wyjątkowo, eSkierowanie będzie można wystawić i prowadzić w postaci papierowej, gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie […]

1 stycznia 2023
Czytaj dalej
6,5 tys. PLN miesięcznie na koordynatora w POZ

„Porozumienie Zielonogórskie” uzgodniło z Narodowym Funduszem Zdrowia, zmiany w zakresie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Do głównych założeń, należy dodatkowe finansowanie wynagrodzenia koordynatora, ze środków NFZ. Chodzi o kwotę 6,5 tys. PLN miesięcznie, którą przychodnia poz będzie otrzymywać przez rok czasu od przystąpienia do budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Dzięki dodatkowym środkom finansowym, powinna zwiększyć […]

2 grudnia 2022
Czytaj dalej
Program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS” przedłużony do 31 grudnia 2023 r.

Oficjalnie, program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS” został przedłużony do końca 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: Dz.U.2022.2325.

16 listopada 2022
Czytaj dalej
Rozszerzenie zakresu danych przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej

Od dnia 1 października 2022 r., rozszerzeniu uległ zakres danych przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej o:   informacje o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej, informacje o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem […]

13 października 2022
Czytaj dalej
Rehabilitacja lecznicza, obowiązek sprawozdania kodów ICF do Systemu Informacji Medycznej

Od dnia 1 października 2022 r., w przypadku, gdy usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej – dodatkowo przekazuje się jeden lub więcej kodów głównego ograniczenia z prefiksem „d”, z pominięciem kwalifikatora „wykonanie” oraz „zdolność”, określonych w części 1 składnika „Aktywność i uczestniczenie” Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia; w przypadku braku stwierdzenia […]

13 października 2022
Czytaj dalej
Druga dawka przypominająca przeciw COVID-19 dla personelu medycznego w Narodowym Programie Szczepień

Minister Zdrowia informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u pracowników wykonujących czynności zawodowe w placówkach ochrony zdrowia, w tym aptekach i punktach aptecznych oraz u studentów kierunków medycznych, i którzy otrzymali pełny zalecany schemat szczepienia podstawowego oraz dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19.

16 sierpnia 2022
Czytaj dalej
Nowy wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Wchodzi w życie nowy wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego (w załączeniu).   Dotychczasowy wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, składanego przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, może być stosowany nie dłużej niż do 19 stycznia […]

20 lipca 2022
Czytaj dalej
Nowe kody prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 sierpnia 2022 r.

  art. 47c ust. 1 pkt 13 ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 […]

20 lipca 2022
Czytaj dalej
Zmiany w POZ od dnia 1 lica 2022 r.

NFZ ogłosił następujące zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2022 r.:   Profilaktyka chorób układu krążenia: Oprócz lekarza poza, program może realizować również pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. W obu przypadkach, obowiązki i należność, są tożsame. Powiększa się zakres wiekowy, w ten sposób, że program obejmuje osoby będące w wieku od […]

29 czerwca 2022
Czytaj dalej
Zwiększenie zakresu świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej związanych z realizacją świadczeń lekarza poz

Od dnia 1 lipca 2022 r. zwiększa się zakres świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej związanych z realizacją świadczeń lekarza poz:   1. Badania biochemiczne i immunochemiczne: 1) ferrytyna; 2) witamina B12; 3) kwas foliowy; 4) anty-CCP; 5) CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia); 6) przeciwciała anty-HCV. 2. Badania kału – antygen […]

22 czerwca 2022
Czytaj dalej
Otwieramy biuro w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 14D

Nowe miejsce, otwiera przestrzeń do realizacji kolejnych Państwa projektów Zapraszamy do naszego biura w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 14D Jednocześnie uruchomiliśmy nowy numer tel. infolinii 55 615 20 10 wspólny dla rozliczeń NFZ, informatyków, kadr i płac oraz inspektora ochrony danych. Nasza działalność to kompleksowe usługi dla podmiotów leczniczych. Dzięki nam zyskasz pewność w […]

14 czerwca 2022
Czytaj dalej
Aktualizacja wymogów dot. odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii Covid-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19. Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających: […]

5 maja 2022
Czytaj dalej
Bezpłatne badania 40 plus w szczecineckich przychodniach od 1 maja do 30 czerwca 2022 r.

Miło nam poinformować, że nasi klienci biorą udział w programie pilotażowym „Profilaktyka 40 PLUS”. W celu uzyskania skierowania należy zadzwonić na infolinię 22 735 39 53, a następnie udać się do jednej z Przychodni: MERITUM Jacek Froehlich w Szczecinku ul. Warcisława IV 13-15/1 MONMED Monika Bajer w Szczecinku ul. G. Matusewicz 11 SŁONECZNA Halina Miernikowska […]

29 kwietnia 2022
Czytaj dalej
Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich

Informujemy o możliwości zapoznania się z projektem „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”, zaprezentowanym na stronie internetowej www.opieka.owop.org.pl.   Celem projektu jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce modelu skierowanego do osób dorosłych z pogłębiającą się niepełnosprawnością   (np. w przebiegu demencji, po udarach, chorych w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe), poprzez dostarczenie […]

8 kwietnia 2022
Czytaj dalej
Pilotaż profilaktyki 40 plus w Przychodni AMELIA w Lotyniu

Miło nam poinformować, że pierwszy z naszych klientów bierze udział w programie pilotażowym „Profilaktyka 40 PLUS”. Pakiet badań, jest bezpłatny w zakresie NFZ. Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Zapraszamy do Przychodni AMELIA w Lotyniu ul. Szczecinecka 26.

8 kwietnia 2022
Czytaj dalej
Zakończenie rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19

Jak informuje NFZ, od dnia 5 kwietnia 2022 r. nie można kierować pacjentów na rehabilitację po przebytej chorobie Covid-19 w uzdrowiskach lub podmiotach oferujących rehabilitację w trybie stacjonarnym, fizjoterapia ambulatoryjna i domowa dla ozdrowieńców. Zakończenie realizacji świadczeń powinno nastąpić do 30 czerwca 2022 roku. Po upływie tego terminu usprawnienia z powodu dysfunkcji będących następstwem przebycia […]

6 kwietnia 2022
Czytaj dalej
Wybraliśmy stypendystę naukowego

Miło nam poinformować, że Support 4 Health Sp. z o.o. ufundowała stypendium naukowe. Opieką objęliśmy Jędrzeja, który pochodzi ze Szczecinka, a obecnie jest wyróżniającym się uczniem warszawskiego Liceum w Chmurze. Stypendium będziemy przekazywać we współpracy z Fundacją „Omnibus” im. Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z […]

5 kwietnia 2022
Czytaj dalej
Podwyższenie wyceny i nowe świadczenia w POZ od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. NFZ zwiększa wycenę stawek za deklarację oraz świadczenia w POZ o 4,5%. Poza tym, NFZ wprowadza nowe usługi w POZ, tj.: Świadczenie pielęgniarki poz dla uchodźcy z Ukrainy, w kwocie 13,59 zł; Świadczenie położnej poz dla uchodźcy z Ukrainya, w kwocie 13,59 zł. Świadczenie lekarza poz dla uchodźcy z […]

30 marca 2022
Czytaj dalej
Centrala NFZ poinformowała o pomocy dla obywateli Ukrainy zagwarantowanej w specustawie.

W skrócie: Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych (bezpłatnie w ramach NFZ) obejmuje obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku. Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce; Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, szczepień przeciwko COVID-19, testów w kierunku koronawirusa […]

14 marca 2022
Czytaj dalej
Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy NFZ. Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już […]

28 lutego 2022
Czytaj dalej
Środa z Profilaktyką

Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, prowadzi cotygodniową akcję „Środa z Profilaktyką” poświęconą profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Celem akcji jest promowanie badań profilaktycznych, zdrowego stylu życia, prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Każda środa poświęcona jest innym zagadnieniom związanym ze zdrowiem. Szczegółowo omawiany jest […]

21 lutego 2022
Czytaj dalej
Portal Diety NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, udostępnia bezpłatny portal Diety NFZ.   Portal https://diety.nfz.gov.pl/ przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą zdrowo się odżywiać, schudnąć lub zmienić nawyki żywieniowe. Przygotowany został, w szczególności, z myślą o pacjentach z chorobami przewlekłymi, dla których dieta jest również jednym z […]

21 lutego 2022
Czytaj dalej
II edycja naboru dla placówek POZ w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia

W dniu 31 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiona II edycja naboru dla placówek POZ w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia. Placówki będą mogły ubiegać się o wsparcie do wysokości 720 tys. zł na poprawę dostępności w obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym. Ww. obszary zostały zdefiniowane w zaktualizowanym Standardzie Dostępności POZ. Całkowita kwota alokacji […]

28 stycznia 2022
Czytaj dalej
Od dnia 28 stycznia 2022 r. dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 u dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 26 stycznia 2022 r. uwzględniające stanowisko WHO z dnia 21 stycznia 2022 r. oraz stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) z dnia 5 stycznia 2022 r., informuje, że od dnia 28 stycznia 2022 r. rozpocznie się proces wystawiana skierowań na dawkę […]

26 stycznia 2022
Czytaj dalej
ICD-11 wersja jedenasta Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

Jedenasta rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) została przyjęta przez państwa członkowskie WHO w maju 2019 r., i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Polska, podobnie jak pozostałe państwa, które zobowiązały się do jej stosowania, ma co najmniej 5-letni okres przejściowy na jej wdrożenie. W okresie przejściowym państwa członkowskie […]

25 stycznia 2022
Czytaj dalej
Od dnia 25 stycznia 2022 r. dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 u młodzieży w wieku 16-18 lat

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 24 stycznia 2022 r. uwzględniające stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz WHO, informuje, że od dnia 25 stycznia 2022 r. rozpocznie się proces wystawiana skierowań na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 16 r.ż. W szczepieniu przypominającym […]

25 stycznia 2022
Czytaj dalej
Zmiana standardu organizacyjnego w przypadku postępowania lekarza poz z pacjentem powyżej 60 roku życia skierowanym do odbycia izolacji w warunkach domowych

W przypadku pacjentów powyżej 60 roku życia, skierowanych do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz poz, udziela pacjentowi, nie później niż przed upływem 48 godzin odbywania tej izolacji, porady, podczas której na podstawie badania fizykalnego dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W przypadku gdy termin udzielenia porady upływa w dniu uznanym ustawowo za dzień wolny od […]

25 stycznia 2022
Czytaj dalej
Aktualizacja wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Aktualizacja wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej   Wynikiem zmian przedstawionych w zarządzeniu jest modyfikacja organizacji udzielania świadczeń, aktualizacja wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej oraz kształt katalogu wspierający większą samodzielność zawodową fizjoterapeutów. Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, wprowadzono rozwiązania w zakresie finansowania świadczeń fizjoterapeutycznych, polegające na odejściu od płacenia za procedurę, […]

17 stycznia 2022
Czytaj dalej
Świadczenie kompensacyjne gdy wystąpiły działania niepożądane po szczepieniach ochronnych

Świadczenie kompensacyjne gdy wystąpiły działania niepożądane po szczepieniach ochronnych.   Kiedy przysługuje świadczenie? Świadczenie przysługuje w przypadku gdy w wyniku określonego szczepienia ochronnego, u osoby, u której zostało przeprowadzone szczepienie, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w wyniku których: 1) osoba ta wymagała […]

13 stycznia 2022
Czytaj dalej
Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów poz i aos

Elektroniczny spirometr, o którym mowa w programie, to urządzenie służące do wykonania badania czynnościowego układu oddechowego w sposób zdalny, umożliwiające uzyskanie wyniku pomiaru objętości i pojemności płuc podczas maksymalnego wdechu i wydechu pacjenta. Najważniejsze założenia programu: Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie w […]

4 stycznia 2022
Czytaj dalej
Skrócenie ważności Unijnego Certyfikatu Covid (UCC) dla osób zaszczepionych do 270 dni

Minister Zdrowia na podstawie stanowiska Rady Medycznej poinformował, że zmianie ulegają zasady wystawiania UCC dla osób zaszczepionych w ramach Narodowego Programu Szczepień. UCC po schemacie podstawowym Z dniem 1 lutego 2022 r. ważność UCC wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym zostanie skrócona do 270 dni licząc od daty zakończenia szczepienia w cyklu podstawowym. UCC po […]

2 stycznia 2022
Czytaj dalej
Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków i innych

Do dnia 1 marca 2022 r., obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają: 1) osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym; 3) studenci […]

28 grudnia 2021
Czytaj dalej
Domownik w kwarantannie

  Od 15 grudnia 2021 r., domownik osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2, jest obowiązany poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Domownik zostaje zwolniony z kwarantanny pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

17 grudnia 2021
Czytaj dalej
Przedłużenie i zmiany w Programie pilotażowym „Profilaktyka 40 PLUS”

  Najważniejsza informacja, to Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 r. Ponadto: W pakiecie badań diagnostycznych wspólnym, skreślono ocenę miarowości rytmu serca, Rozszerzono zakres uprawnionego personelu: lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny lub ratownik medyczny.   Podstawa prawna: Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”; Dz.U.202.2278

11 grudnia 2021
Czytaj dalej
Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

  Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.   Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez: ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych; zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z […]

9 grudnia 2021
Czytaj dalej
W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, możesz skorzystać z bezpłatnej Teleplatformy Pierwszego Kontaktu NFZ

  Teleplatforma Pierwszego Kontaktu w ramach ubezpieczenia NFZ. Wystarczy zadzwonić lub wypełnić formularz W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, możesz skorzystać również z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). TPK to odpowiednik nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tyle że przez telefon. Wystarczy, że zadzwonisz pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnisz formularz […]

8 grudnia 2021
Czytaj dalej
Zmiana dla szczepiących p. grypie sezonowej, z dniem 9 grudnia 2021 r.

Uwaga, ważna zmiana dla szczepiących p. grypie sezonowej, z dniem 9 grudnia 2021 r. Badanie kwalifikacyjne osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta. Przypominam, że do tej pory, wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań […]

3 grudnia 2021
Czytaj dalej
eSkierowanie na rehabilitację leczniczą finansowaną ze środków NFZ

  Od 26 listopada 2021 r. obowiązuje eSkierowanie na rehabilitację leczniczą finansowaną ze środków NFZ. Wyjątkowo, do dnia 9 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą finansowaną ze środków NFZ, mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach (w wersji papierowej). Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań […]

26 listopada 2021
Czytaj dalej
Szczepienia p. grypie – odstąpiono od wymogu składania oświadczeń

  Z dniem 23.11.2021 r. na okoliczność realizacji szczepień przeciw grypie względem osób dorosłych – odstąpiono od wymogu składania oświadczeń na wzorze. Przypominamy, że osoba zgłaszająca się na szczepienie powinna posiadać dokument tożsamości (dowód lub paszport), umożliwiający potwierdzenie daty urodzenia. Potwierdzenie wykonania szczepienia następuje przez wypełnienie eKarty Szczepień. źródło: Ministerstwo Zdrowia

26 listopada 2021
Czytaj dalej
Szczepienia dawką przypominającą osób 50+ po 5 miesiącach od zakończenia szczepień podstawowych

  Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej nr 28 z dnia 22.11.2021 r. osoby w wieku 50+ od dnia 24.11.2021 r. będą mogły zapisać się na dawkę przypominającą w skróconym odstępie czasowym, tj. po 5 miesiącach od przyjęcia szczepionki w schemacie podstawowym. Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą będą wydłużane Unijne Certyfikaty Covid na okres 1 roku […]

25 listopada 2021
Czytaj dalej
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 dla osób powyżej 18 lat

  Od dnia 23 listopada 2021 r., wchodzi w życie zmiana prawa dająca możliwość bezpłatnego szczepienia przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 dla osób powyżej 18 lat w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych.

19 listopada 2021
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10