Zamówienia publiczne

Prowadzisz podmiot leczniczy o charakterze publicznym?

Nasza oferta, obejmuje kompleksowe wsparcie dla zamawiających publicznych, np. SPZOZ. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie Prawa zamówień publicznych, a także w zakresie konkursów ofert przeprowadzanych na podstawie ustawy o działalności leczniczej i postępowań dotyczących wynajmu lokali przeprowadzanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czym się zajmujemy?

  • wszystkie tryby postępowań
  • dostawy, usługi, roboty budowlane
  • e-zamówienia
  • platformy zakupowe
  • plany zakupowe
  • zawieranie umów
  • środki ochrony prawnej
  • kontrola udzielania zamówień
  • konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • przetargi na najem lokali

Jesteśmy partnerem portalu e-usług do elektronizacji zamówień publicznych.

Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10