Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

 

Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

 

Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez:

  1. ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych;
  2. zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych;
  3. poprawę stanu zdrowia psychicznego;
  4. poprawę funkcjonowania społecznego.

 

Najważniejsze założenia programu:

  • Okres realizacji programu pilotażowego trwa od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
  • Programem pilotażowym są objęte świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w zakresie świadczeń terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.
  • Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej trzy dni w tygodniu do godziny 19.00.
  • Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego nie wymaga skierowania.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2253).

9 grudnia 2021
Najnowsze aktualności
Przedłużenie i zmiany programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Minister Zdrowia przedłużył program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS” do dnia 31 grudnia 2024 r. Dodatkowo: Przewidziano możliwość rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w ramach programu pilotażowego za pośrednictwem centralnej elektronicznej rejestracji. Przypomnę, że wcześniej planowano taki obowiązek; Na badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS można się obecnie zapisać pod numerem telefonu 800 69 […]

27 czerwca 2024
Czytaj dalej
IOWISZ czy to tylko taka planeta czy coś więcej dla placówek medycznych w NFZ?

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie „inwestycji”, IOWISZ? Organ wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln […]

28 marca 2024
Czytaj dalej
Zmiany w wystawianiu e-Recept rocznych

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line dotyczącym wystawiania recept rocznych w systemach medycznych KAMSOFT (KS-SOMED, KS-PPS, SERUM, KS-MEDIS) i Mediporta z uwzględnieniem nowego schematu wymaganego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), który od 1 kwietnia 2024 r. ma być obowiązkowy (do 31 marca możliwe jest wystawianie e-Recept rocznych w dotychczasowym i nowym schemacie). […]

15 marca 2024
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10