Aktualizacja wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Aktualizacja wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

 

Wynikiem zmian przedstawionych w zarządzeniu jest modyfikacja organizacji udzielania świadczeń, aktualizacja wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej oraz kształt katalogu wspierający większą samodzielność zawodową fizjoterapeutów.

Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, wprowadzono rozwiązania w zakresie finansowania świadczeń fizjoterapeutycznych, polegające na odejściu od płacenia za procedurę, pozostawiając większą swobodę terapeuty w wyborze realizowanych procedur fizjoterapeutycznych. Zaproponowana zmiana konstrukcji stanowi uniwersalną metodę umożliwiającą tworzenie dowolnych konfiguracji udzielania świadczeń w zależności od potrzeby pacjentów. Dodatkowo, zmniejszenie liczby produktów rozliczeniowych przyczyni się do uproszczenia systemu sprawozdawczego.

Proponowane zmiany są spójne z założeniami przedstawicieli środowiska fizjoterapeutycznego współpracującego w ramach konsultacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W przekazanych postulatach wskazywano, że głównym założeniem nowego katalogu powinno być wprowadzenie produktów w uproszczonej formie, dla których jednostką rozliczeniową jest czas zaangażowania fizjoterapeuty oraz realizacja samodzielności zawodowej. Nowe produkty rozliczeniowe, zgodnie z propozycją, zostały oparte o czas pracy fizjoterapeuty, a nie wycenę konkretnych procedur, co umożliwi płynną modyfikację prowadzonej terapii adekwatnie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Podejście takie umożliwi i usprawni osiąganie przyjętych, indywidualnych celów fizjoterapii.

W wycenach świadczeń przygotowanych przez AOTMiT, uwzględniona została stawka godzinowa pracy fizjoterapeuty stanowiąca pochodną aktualnych danych finansowo-księgowych przekazanych przez świadczeniodawców.

Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim grupowania zabiegów fizjoterapeutycznych zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które stanowią realizację przekazanego przez Prezesa AOTMiT opracowania analitycznego w zakresie wyceny świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

Nowy mechanizm rozliczania świadczeń w fizjoterapii domowej pozwala na urealnienie sprawozdawczości oraz finansowania w tym obszarze poprzez zniwelowanie dotychczasowego wielokrotnego rozliczania kosztów dojazdu w przypadku świadczeniobiorców przebywających pod jednym adresem zamieszkania. Mianowicie:

  • w przypadku realizacji świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej dla jednego świadczeniobiorcy w tym samym dniu i w tym samym miejscu sprawozdawany jest produkt rozliczeniowy „Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut”, a dla kolejnych świadczeń u tego świadczeniobiorcy – produkt „Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 30 minut” lub „Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 15 minut,
  • w przypadku realizacji świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej dla więcej niż jednego świadczeniobiorcy w tym samym dniu i w tym samym miejscu, w szczególności w domu pomocy społecznej, dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawany jest produkt rozliczeniowy „Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut”, a dla pozostałych świadczeniobiorców lub dla kolejnych świadczeń u pierwszego świadczeniobiorcy – produkt „Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 30 minut” lub „Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 15 minut”.

Ponadto, wprowadzono zmianę wyceny dla nowo zdefiniowanych produktów rozliczeniowych określonych w załączniku 1m oraz z uwagi na fakt, iż wizyta fizjoterapeutyczna jest elementem procesu leczenia w ramach świadczeń fizjoterapeutycznych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

 

Podstawa prawna: zarządzenie Nr 7/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.01.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

17 stycznia 2022
Najnowsze aktualności
Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.: Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 r. Zwaloryzowano stawki. Możliwość (fakultatywnie) korzystania z Centralnej eRejestracji. Obowiązkowo, od dnia 1 września 2023 r. Dla pacjenta, który wykonał badanie, po 1 roku od dnia wykonania badania, zostanie automatycznie wystawione skierowanie zbieżne z pierwotną listą badań.

1 lipca 2023
Czytaj dalej
Powszechny program szczepień przeciw HPV

Od dnia 1 czerwca 2023 r. startuje powszechny program szczepień przeciw HPV. Świadczenie, jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym i obejmuje: 1) umówienie świadczeniobiorcy na szczepienie za pośrednictwem serwisu Centralnej e-Rejestracji; […]

29 maja 2023
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10