ICD-11 wersja jedenasta Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

Jedenasta rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) została przyjęta przez państwa członkowskie WHO w maju 2019 r., i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Polska, podobnie jak pozostałe państwa, które zobowiązały się do jej stosowania, ma co najmniej 5-letni okres przejściowy na jej wdrożenie. W okresie przejściowym państwa członkowskie WHO mogą zestawiać i przekazywać do WHO dane statystyczne z wykorzystaniem poprzedniej rewizji (ICD-10).

Obecnie w kraju realizowany jest projekt1 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, mający na celu m.in. przetłumaczenie na język polski ICD-11 oraz opracowanie informatycznych narzędzi wspomagających proces korzystania przez polskich użytkowników z tej klasyfikacji. Przewiduje się, że tłumaczenie jedenastej rewizji klasyfikacji ICD zostanie ukończone w roku 2023.

Decyzja o dacie oficjalnego wprowadzenia w życie w Polsce ICD-11 zostanie podjęta z uwzględnieniem daty wejścia w życie odpowiednich zmian prawnych, oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniego czasu na przygotowanie się podmiotom, które będą stosować polską wersję ICD-11.

 

Źródło: komunikat Ministra Zdrowia 

25 stycznia 2022
Najnowsze aktualności
Przedłużenie i zmiany programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Minister Zdrowia przedłużył program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS” do dnia 31 grudnia 2024 r. Dodatkowo: Przewidziano możliwość rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w ramach programu pilotażowego za pośrednictwem centralnej elektronicznej rejestracji. Przypomnę, że wcześniej planowano taki obowiązek; Na badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS można się obecnie zapisać pod numerem telefonu 800 69 […]

27 czerwca 2024
Czytaj dalej
IOWISZ czy to tylko taka planeta czy coś więcej dla placówek medycznych w NFZ?

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie „inwestycji”, IOWISZ? Organ wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln […]

28 marca 2024
Czytaj dalej
Zmiany w wystawianiu e-Recept rocznych

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line dotyczącym wystawiania recept rocznych w systemach medycznych KAMSOFT (KS-SOMED, KS-PPS, SERUM, KS-MEDIS) i Mediporta z uwzględnieniem nowego schematu wymaganego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), który od 1 kwietnia 2024 r. ma być obowiązkowy (do 31 marca możliwe jest wystawianie e-Recept rocznych w dotychczasowym i nowym schemacie). […]

15 marca 2024
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10