ICD-11 wersja jedenasta Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

Jedenasta rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) została przyjęta przez państwa członkowskie WHO w maju 2019 r., i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Polska, podobnie jak pozostałe państwa, które zobowiązały się do jej stosowania, ma co najmniej 5-letni okres przejściowy na jej wdrożenie. W okresie przejściowym państwa członkowskie WHO mogą zestawiać i przekazywać do WHO dane statystyczne z wykorzystaniem poprzedniej rewizji (ICD-10).

Obecnie w kraju realizowany jest projekt1 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, mający na celu m.in. przetłumaczenie na język polski ICD-11 oraz opracowanie informatycznych narzędzi wspomagających proces korzystania przez polskich użytkowników z tej klasyfikacji. Przewiduje się, że tłumaczenie jedenastej rewizji klasyfikacji ICD zostanie ukończone w roku 2023.

Decyzja o dacie oficjalnego wprowadzenia w życie w Polsce ICD-11 zostanie podjęta z uwzględnieniem daty wejścia w życie odpowiednich zmian prawnych, oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniego czasu na przygotowanie się podmiotom, które będą stosować polską wersję ICD-11.

 

Źródło: komunikat Ministra Zdrowia 

25 stycznia 2022
Najnowsze aktualności
Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.: Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 r. Zwaloryzowano stawki. Możliwość (fakultatywnie) korzystania z Centralnej eRejestracji. Obowiązkowo, od dnia 1 września 2023 r. Dla pacjenta, który wykonał badanie, po 1 roku od dnia wykonania badania, zostanie automatycznie wystawione skierowanie zbieżne z pierwotną listą badań.

1 lipca 2023
Czytaj dalej
Powszechny program szczepień przeciw HPV

Od dnia 1 czerwca 2023 r. startuje powszechny program szczepień przeciw HPV. Świadczenie, jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym i obejmuje: 1) umówienie świadczeniobiorcy na szczepienie za pośrednictwem serwisu Centralnej e-Rejestracji; […]

29 maja 2023
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10