Nowe kody prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

art. 47c ust. 1 pkt 13 ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych

żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) 47C13
art. 47c ust. 1 pkt 14 ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych

żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową, o którym mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.

o obronie Ojczyzny

47C14

Wejście w życie: od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1497).

20 lipca 2022
Najnowsze aktualności
IOWISZ czy to tylko taka planeta czy coś więcej dla placówek medycznych w NFZ?

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie „inwestycji”, IOWISZ? Organ wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln […]

28 marca 2024
Czytaj dalej
Zmiany w wystawianiu e-Recept rocznych

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line dotyczącym wystawiania recept rocznych w systemach medycznych KAMSOFT (KS-SOMED, KS-PPS, SERUM, KS-MEDIS) i Mediporta z uwzględnieniem nowego schematu wymaganego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), który od 1 kwietnia 2024 r. ma być obowiązkowy (do 31 marca możliwe jest wystawianie e-Recept rocznych w dotychczasowym i nowym schemacie). […]

15 marca 2024
Czytaj dalej
Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10