Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów poz i aos

Elektroniczny spirometr, o którym mowa w programie, to urządzenie służące do wykonania badania czynnościowego układu oddechowego w sposób zdalny, umożliwiające uzyskanie wyniku pomiaru objętości i pojemności płuc podczas maksymalnego wdechu i wydechu pacjenta.

Najważniejsze założenia programu:

  • Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc.
  • Świadczenia w ramach programu są udzielane świadczeniobiorcy, który ukończył 18. rok życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna.
  • Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje odpowiednio lekarz poz, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc.
  • Świadczeniobiorcy są badani przy użyciu elektronicznego spirometru minimum raz w miesiącu przez lekarza.
  • Realizacja programu pilotażowego w ramach świadczeń poz udzielanych przez lekarza poz dotyczy wyłącznie świadczeniobiorców kontynuujących leczenie w ramach aos w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc rozpoczęte przed dniem rozpoczęcia programu pilotażowego.
  • Realizacja świadczenia, obejmuje: badanie (teleporadę), zapoznanie się z wynikiem badania spirometrycznego zamieszczonego na platformie DOM, sporządzenie opisu badania spirometrycznego przeprowadzonego z użyciem elektronicznego spirometru, zamieszczenie opisu na platformie DOM, wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.
  • Wymagane jest zapewnienie możliwości wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego elektronicznych spirometrów w liczbie od 10 do 50 sztuk.
4 stycznia 2022
Najnowsze aktualności
Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.: Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 r. Zwaloryzowano stawki. Możliwość (fakultatywnie) korzystania z Centralnej eRejestracji. Obowiązkowo, od dnia 1 września 2023 r. Dla pacjenta, który wykonał badanie, po 1 roku od dnia wykonania badania, zostanie automatycznie wystawione skierowanie zbieżne z pierwotną listą badań.

1 lipca 2023
Czytaj dalej
Powszechny program szczepień przeciw HPV

Od dnia 1 czerwca 2023 r. startuje powszechny program szczepień przeciw HPV. Świadczenie, jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym i obejmuje: 1) umówienie świadczeniobiorcy na szczepienie za pośrednictwem serwisu Centralnej e-Rejestracji; […]

29 maja 2023
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10