Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów poz i aos

Elektroniczny spirometr, o którym mowa w programie, to urządzenie służące do wykonania badania czynnościowego układu oddechowego w sposób zdalny, umożliwiające uzyskanie wyniku pomiaru objętości i pojemności płuc podczas maksymalnego wdechu i wydechu pacjenta.

Najważniejsze założenia programu:

  • Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc.
  • Świadczenia w ramach programu są udzielane świadczeniobiorcy, który ukończył 18. rok życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna.
  • Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje odpowiednio lekarz poz, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc.
  • Świadczeniobiorcy są badani przy użyciu elektronicznego spirometru minimum raz w miesiącu przez lekarza.
  • Realizacja programu pilotażowego w ramach świadczeń poz udzielanych przez lekarza poz dotyczy wyłącznie świadczeniobiorców kontynuujących leczenie w ramach aos w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc rozpoczęte przed dniem rozpoczęcia programu pilotażowego.
  • Realizacja świadczenia, obejmuje: badanie (teleporadę), zapoznanie się z wynikiem badania spirometrycznego zamieszczonego na platformie DOM, sporządzenie opisu badania spirometrycznego przeprowadzonego z użyciem elektronicznego spirometru, zamieszczenie opisu na platformie DOM, wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.
  • Wymagane jest zapewnienie możliwości wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego elektronicznych spirometrów w liczbie od 10 do 50 sztuk.
4 stycznia 2022
Najnowsze aktualności
IOWISZ czy to tylko taka planeta czy coś więcej dla placówek medycznych w NFZ?

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie „inwestycji”, IOWISZ? Organ wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln […]

28 marca 2024
Czytaj dalej
Zmiany w wystawianiu e-Recept rocznych

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line dotyczącym wystawiania recept rocznych w systemach medycznych KAMSOFT (KS-SOMED, KS-PPS, SERUM, KS-MEDIS) i Mediporta z uwzględnieniem nowego schematu wymaganego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), który od 1 kwietnia 2024 r. ma być obowiązkowy (do 31 marca możliwe jest wystawianie e-Recept rocznych w dotychczasowym i nowym schemacie). […]

15 marca 2024
Czytaj dalej
Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10