Sprawozdawczość i rozliczenia

Chciałbyś mieć więcej czasu dla pacjentów, skupić się na leczeniu, zamiast na poznawaniu coraz to nowych obowiązków sprawozdawczych?

Zdajemy sobie sprawę z rosnących zobowiązań wobec NFZ i innych instytucji, dlatego specjalizujemy się w administrowaniu Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI, Portalem Świadczeniodawcy PŚ i innymi systemami NFZ oraz Centrum eZdrowie. Sprawozdajemy każdy wymagany raport statystyczny, raport zbiorczy, fakturę, harmonogram, kolejkę oczekujących, wniosek i zgłoszenie zmian.

Czym się zajmujemy?

 • pomoc w obsłudze rozliczeniowej i sprawozdawczej umowy zawartej z NFZ, w tym obsługa administracyjna Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) i innych systemów udostępnionych przez NFZ
 • aktualizacja danych o potencjale wykonawczym, w szczególności o jego przedsiębiorstwie, jednostkach i komórkach organizacyjnych, lokalizacjach i miejscach udzielania świadczeń, pracownikach, harmonogramach ich czasu pracy, oraz sprzęcie i środkach transportu
 • zgłaszanie zmian potencjału
 • tworzenie profilu
 • zgłaszanie informacji o koncie bankowym
 • nadawanie uprawnień i haseł oraz generowanie nowych haseł dostępu
 • wykazywanie informacji o umowach podwykonawstwa
 • monitorowanie komunikatów publikowanych przez NFZ oraz przekazywanie istotnych komunikatów
 • tworzenie wersji elektronicznej raportów statystycznych, raportów zbiorczych i raportów o harmonogramach – obejmujących informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • import wersji elektronicznej raportów do systemu udostępnionego przez NFZ
 • eksport wersji elektronicznej raportów zwrotnych do raportów z systemu udostępnionego przez NFZ i ich import do systemu gabinetowego
 • monitorowanie i przekazywanie informacji o istotnych błędach w raportach
 • tworzenie faktur w wersji elektronicznej i PDF
 • import faktur w wersji elektronicznej do systemu udostępnionego przez NFZ
 • udostępnianie faktur w wersji PDF
 • tworzenie, eksport oraz import korekt do w/w raportów i faktur
 • tworzenie projektów ofert do NFZ
 • generowanie i import recept lekarskich

Które systemy obsługujemy?

 • SZOI
 • NFZKO
 • SNRL
 • eZWM
 • AP-KOLCE
 • DiLO
 • SIMP
 • eWUŚ
 • eRecepta
 • eSkierowanie
 • eDeklaracje
 • IKP
 • gabinet.gov
 • stat.gov.
 • rpwdl.gov
 • eZWM
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10