Zmiany w POZ od dnia 1 lica 2022 r.

NFZ ogłosił następujące zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2022 r.:

 

Profilaktyka chorób układu krążenia:

 1. Oprócz lekarza poza, program może realizować również pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. W obu przypadkach, obowiązki i należność, są tożsame.
 2. Powiększa się zakres wiekowy, w ten sposób, że program obejmuje osoby będące w wieku od 35 do 65 roku życia, a nie jak dotychczas konkretne roczniki;
 3. Ankieta uległa stosownej modyfikacji w związku z nowelizacją wytycznych ESC 2021 dotyczących prewencji chorób układu sercowo – naczyniowego w praktyce klinicznej (w załączeniu);
 4. Świadczeniodawcy realizującemu świadczenia w zakresie lekarza poz lub pielęgniarki poz wypłaca się kwartalny i roczny dodatek motywacyjny związany z poziomem wykonania świadczeń ChUK.

Inne:

 1. Świadczeniodawcy przyznaje się kwartalną premię, za osoby, które wypełniły ankietę i zrealizowały badania w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r., i które znajdują się na liście świadczeniodawcy. Uwaga, premia nie jest zależna od bezpośrednim udziale świadczeniodawcy w programie, ale od skutecznej promocji programu wśród populacji tego świadczeniodawcy;
 2. Świadczeniodawca otrzyma indywidualny budżet powierzony na realizację badań:
 • ferrytyna;
 • witamina B12;
 • kwas foliowy;
 • anty-CCP;
 • CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia);
 • przeciwciała anty-HCV;
 • badania kału – antygen H. pylori w kale;
 • badania mikrobiologiczne – Strep-test.

 

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 79/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

29 czerwca 2022
Najnowsze aktualności
Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.: Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 r. Zwaloryzowano stawki. Możliwość (fakultatywnie) korzystania z Centralnej eRejestracji. Obowiązkowo, od dnia 1 września 2023 r. Dla pacjenta, który wykonał badanie, po 1 roku od dnia wykonania badania, zostanie automatycznie wystawione skierowanie zbieżne z pierwotną listą badań.

1 lipca 2023
Czytaj dalej
Powszechny program szczepień przeciw HPV

Od dnia 1 czerwca 2023 r. startuje powszechny program szczepień przeciw HPV. Świadczenie, jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym i obejmuje: 1) umówienie świadczeniobiorcy na szczepienie za pośrednictwem serwisu Centralnej e-Rejestracji; […]

29 maja 2023
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10