Zmiany w POZ od dnia 1 lica 2022 r.

NFZ ogłosił następujące zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2022 r.:

 

Profilaktyka chorób układu krążenia:

 1. Oprócz lekarza poza, program może realizować również pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. W obu przypadkach, obowiązki i należność, są tożsame.
 2. Powiększa się zakres wiekowy, w ten sposób, że program obejmuje osoby będące w wieku od 35 do 65 roku życia, a nie jak dotychczas konkretne roczniki;
 3. Ankieta uległa stosownej modyfikacji w związku z nowelizacją wytycznych ESC 2021 dotyczących prewencji chorób układu sercowo – naczyniowego w praktyce klinicznej (w załączeniu);
 4. Świadczeniodawcy realizującemu świadczenia w zakresie lekarza poz lub pielęgniarki poz wypłaca się kwartalny i roczny dodatek motywacyjny związany z poziomem wykonania świadczeń ChUK.

Inne:

 1. Świadczeniodawcy przyznaje się kwartalną premię, za osoby, które wypełniły ankietę i zrealizowały badania w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r., i które znajdują się na liście świadczeniodawcy. Uwaga, premia nie jest zależna od bezpośrednim udziale świadczeniodawcy w programie, ale od skutecznej promocji programu wśród populacji tego świadczeniodawcy;
 2. Świadczeniodawca otrzyma indywidualny budżet powierzony na realizację badań:
 • ferrytyna;
 • witamina B12;
 • kwas foliowy;
 • anty-CCP;
 • CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia);
 • przeciwciała anty-HCV;
 • badania kału – antygen H. pylori w kale;
 • badania mikrobiologiczne – Strep-test.

 

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 79/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

29 czerwca 2022
Najnowsze aktualności
Przedłużenie i zmiany programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Minister Zdrowia przedłużył program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS” do dnia 31 grudnia 2024 r. Dodatkowo: Przewidziano możliwość rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w ramach programu pilotażowego za pośrednictwem centralnej elektronicznej rejestracji. Przypomnę, że wcześniej planowano taki obowiązek; Na badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS można się obecnie zapisać pod numerem telefonu 800 69 […]

27 czerwca 2024
Czytaj dalej
IOWISZ czy to tylko taka planeta czy coś więcej dla placówek medycznych w NFZ?

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie „inwestycji”, IOWISZ? Organ wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln […]

28 marca 2024
Czytaj dalej
Zmiany w wystawianiu e-Recept rocznych

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line dotyczącym wystawiania recept rocznych w systemach medycznych KAMSOFT (KS-SOMED, KS-PPS, SERUM, KS-MEDIS) i Mediporta z uwzględnieniem nowego schematu wymaganego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), który od 1 kwietnia 2024 r. ma być obowiązkowy (do 31 marca możliwe jest wystawianie e-Recept rocznych w dotychczasowym i nowym schemacie). […]

15 marca 2024
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10