Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich

Informujemy o możliwości zapoznania się z projektem „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”, zaprezentowanym na stronie internetowej www.opieka.owop.org.pl.

 

Celem projektu jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce modelu skierowanego do osób dorosłych z pogłębiającą się niepełnosprawnością   (np. w przebiegu demencji, po udarach, chorych w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe), poprzez dostarczenie profesjonalnej pomocy dzięki zespołowi tj.: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog oraz opiekun/ka.

 

Projekt przewiduje uruchomienie systemu grantów na wdrożenie modelu w wysokości od 50 tys. do 100 tys. zl, na okres od 8 do 12 miesięcy, dla podmiotów publicznych, prywatnych, czy też osób fizycznych świadczących już usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach (na podstawie PKD podmiotu), które wdrożą skalowaną innowację społeczną na terenie wiejskim, w szczególności:

– hospicja;

– placówki ochrony zdrowia;

– jednostki świadczące domową opiekę długoterminową;

– instytucje wspierania rodziny;

– placówki wsparcia dziennego;

– jednostki specjalistycznego poradnictwa dla rodzin;

– centra opiekuńczo-mieszkalne;

– organizacje pozarządowe;

– podmioty ekonomii społecznej.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie; Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, Fundację Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie.

 

Zapraszamy do kontaktu.

8 kwietnia 2022
Najnowsze aktualności
Zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept na leki psychotropowe i odurzające nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. […]

4 sierpnia 2023
Czytaj dalej
Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany w 40 Plus od dnia 1 lipca 2023 r.: Program zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 r. Zwaloryzowano stawki. Możliwość (fakultatywnie) korzystania z Centralnej eRejestracji. Obowiązkowo, od dnia 1 września 2023 r. Dla pacjenta, który wykonał badanie, po 1 roku od dnia wykonania badania, zostanie automatycznie wystawione skierowanie zbieżne z pierwotną listą badań.

1 lipca 2023
Czytaj dalej
Powszechny program szczepień przeciw HPV

Od dnia 1 czerwca 2023 r. startuje powszechny program szczepień przeciw HPV. Świadczenie, jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym i obejmuje: 1) umówienie świadczeniobiorcy na szczepienie za pośrednictwem serwisu Centralnej e-Rejestracji; […]

29 maja 2023
Czytaj dalej
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10